PARTNER

HUGO COVELIERS

Hugo COVELIERS is geboren op 21 februari 1947.
Hij behaalde de titel van doctor in de rechten en van licentiaat in de criminologie aan de Universiteit Gent. Sedert 1970 is hij advocaat aan de Antwerpse balie. Samen met voor elk vakgebied zorgvuldig uitgekozen medewerkers geeft hij advies, juridische bijstand en hulp in elke fase van de afhandeling van uw juridisch dossier.

Lees meer
hugo.coveliers@darwin-law.be

advocaat hugo coveliers darwin law

PHILIPPE CARSAU

PHILIPPE CARSAU

Philippe CARSAU werd opgeleid aan de VUB en bekwaamde zich in de loop van zijn goedgevulde carrière in het strafrecht, immigratierecht en familierecht. Hij staat bekend als een doorwinterde strafpleiter die een grote vakkennis paart aan een vurig redenaarstalent en een oprechte betrokkenheid bij het lot van zijn cliënten.

Lees meer 
philippe.carsau@darwin-law.be

advocaat philippe carsau darwin law

PARTNER

BENJAMIN DE ROECK

Mr. DE ROECK (°1970) begeleidt samen met zijn team ondernemingen in close comfort bij al hun activiteiten en juridische problemen (contracten, projecten, overdracht handelszaak of aandelen, due diligence, interne en externe conflicten, procedures etc.). Daarnaast is Mr. DE ROECK vertrouwenspersoon voor particulieren inzake problemen van privaatrechtelijke aard. Hij heeft veel expertise in verzekeringsrecht (verkeer, bouwaangelegenheden, complexe vermogensplanning en -vereffening etc.).

Lees meer 
benjamin.deroeck@darwin-law.be

advocaat benjamin de roeck darwin law

PARTNER

ROEL COVELIERS

Roel COVELIERS behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de UA. Hij behaalde bovendien een diplôme d’étude approfondi in het Europees recht en een diplôme d’étude supérieur Européenne aan het Centre Européenne Universitaire van Nancy. Sedert 1999 is hij advocaat aan de Antwerpse balie. Samen met zorgvuldig uitgekozen medewerkers geeft hij advies en hulp in elke fase van uw dossier.

 

Lees meer
roel.coveliers@darwin-law.be

advocaat roel coveliers darwin law

PARTNER

KRISTOF BOSSUYT

Kristof BOSSUYT behaalde zijn diploma rechten aan de UA in 2002, waarna hij startte aan de Balie te Antwerpen. In de periode 2003-2009 was hij werkzaam op het federaal niveau. Sedert 2006 Districtsraadslid van Wilrijk, sedert 2013 Districtsburgemeester. In 2007 werd hij o.m. actief als bestuurder van de RvB van de intercommunale Integan, in 2013 als bestuurder en 1ste ondervoorzitter van de intercommunale ISVAG. Van 01.01.2010 was K.Bossuyt actief bij Lawcity.be, Selexi.be, Strada Legale en sedert 01.01.2018 heeft K. BOSSUYT een associatie opgestart met o.a. als partners Benjamin DE ROECK en Roel COVELIERS,…

Lees meer 
kristof.bossuyt@darwin-law.be

advocaat kristof bossuyt darwin law

CATHÉRINE BAERT

CATHÉRINE BAERT

Cathérine BAERT studeerde in Universiteit Antwerpen (kandidatuur rechten en kandidatuur economische wetenschappen) en in Universiteit Leuven. De door Cathérine BAERT behandelde materies zijn hoofdzakelijk verbintenissen en contracten zowel burgerlijk als commercieelrecht, verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht (ongevallen), familie – en jeugdrecht.

 

Lees meer 
catherine.baert@darwin-law.be

advocaat cathérine baert darwin law

NESRIN COŞKUN

NESRIN COŞKUN

Nesrin COSKUN studeerde aan de Universiteit Antwerpen en aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Sinds 2007 is zij advocaat aan de balie van Antwerpen.
 Na het einde van haar stage bij Elegis Antwerpen heeft ze haar eigen kantoor opgericht. 
Zij is juridisch adviseur van het Turks Consulaat Generaal te Antwerpen. 
Sinds 2017 maakt ze deel uit van Darwin-law en verleent ze diensten zowel aan KMO’s als aan particulieren. 
Zij is gekend voor haar kwaliteitsvolle dienstverlening. 
Bedrijven mogen rekenen op een snelle adviesverlening. Tijdens haar carrière specialiseerde Nesrin zich in contractenrecht, arbeidsrecht, sociaal recht, handelsrecht, … Ze spreekt Nederlands, Turks, Frans & Duits.

Lees meer
nesrin.coskun@darwin-law.be

advocaat NESRIN COŞKUN darwin law

TIM SALEMBIER

TIM SALEMBIER

Meester Tim SALEMBIER behaalde in 2013 zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Gent met als Masterproef “De aansprakelijkheid van de architect in het kader van een vennootschap”. In datzelfde jaar sloot meester Tim SALEMBIER zich aan bij de Antwerpse Balie. In 2017 behaalde meester Tim SALEMBIER het certificaat “Cassatieprocedure in Strafzaken”. Sedert oktober 2017 is meester Tim SALEMBIER eveneens lid van de Balie te Dendermonde en houdt hij bijkantoor te Tielrode met als doel de bereikbaarheid voor de cliënt te optimaliseren en een flexibelere service te verlenen.

Lees meer 
tim.salembier@darwin-law.be

advocaat tim salembier darwin law

FABIENNE GUFFENS

FABIENNE GUFFENS

Fabienne Guffens behaalde in 2005 haar diploma Rechten aan de Universiteit Antwerpen en werd nadien advocaat aan de Balie te Antwerpen. Sedertdien heeft Fabienne ruime ervaring opgedaan in zowel het burgerlijk als het handelsrecht. U kan dan ook bij Fabienne terecht voor zowel familiale geschillen, gaande van echtscheidingen tot vereffening-verdelingen, als voor commerciële geschillen in handelsrechtelijke context. In 2017 volgde Fabienne met succes de bijkomende opleiding tot familiaal bemiddelaar. Nadien werd zij ook erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Fabienne zal er steeds naar streven u op duidelijke en praktische wijze te adviseren en bij te staan bij al uw juridische vragen.

Lees meer 
fabienne.guffens@darwin-law.be

advocaat an pustina darwin law