PARTNER

HUGO COVELIERS

Hugo COVELIERS is geboren op 21 februari 1947.
Hij behaalde de titel van doctor in de rechten en van licentiaat in de criminologie aan de Universiteit Gent. Sedert 1970 is hij advocaat aan de Antwerpse balie. Samen met voor elk vakgebied zorgvuldig uitgekozen medewerkers geeft hij advies, juridische bijstand en hulp in elke fase van de afhandeling van uw juridisch dossier.

Lees meer
hugo.coveliers@darwin-law.be

advocaat hugo coveliers darwin law

PARTNER

ROEL COVELIERS

Roel COVELIERS behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de UA. Hij behaalde bovendien een diplôme d’étude approfondi in het Europees recht en een diplôme d’étude supérieur Européenne aan het Centre Européenne Universitaire van Nancy. Sedert 1999 is hij advocaat aan de Antwerpse balie. Samen met zorgvuldig uitgekozen medewerkers geeft hij advies en hulp in elke fase van uw dossier.

 

Lees meer
roel.coveliers@darwin-law.be

advocaat roel coveliers darwin law

PARTNER

KRISTOF BOSSUYT

Kristof BOSSUYT behaalde zijn diploma rechten aan de UA in 2002, waarna hij startte aan de Balie te Antwerpen. In de periode 2003-2009 was hij werkzaam op het federaal niveau. Sedert 2006 Districtsraadslid van Wilrijk, sedert 2013 Districtsburgemeester. In 2007 werd hij o.m. actief als bestuurder van de RvB van de intercommunale Integan, in 2013 als bestuurder en 1ste ondervoorzitter van de intercommunale ISVAG. Van 01.01.2010 was K.Bossuyt actief bij Lawcity.be, Selexi.be, Strada Legale en sedert 01.01.2018 heeft K. BOSSUYT een associatie opgestart met o.a. als partners Benjamin DE ROECK en Roel COVELIERS,…

Lees meer 
kristof.bossuyt@darwin-law.be

advocaat kristof bossuyt darwin law

NESRIN COŞKUN

NESRIN COŞKUN

Nesrin COSKUN studeerde aan de Universiteit Antwerpen en aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Sinds 2007 is zij advocaat aan de balie van Antwerpen.
 Na het einde van haar stage bij Elegis Antwerpen heeft ze haar eigen kantoor opgericht. 
Zij is juridisch adviseur van het Turks Consulaat Generaal te Antwerpen. 
Sinds 2017 maakt ze deel uit van Darwin-law en verleent ze diensten zowel aan KMO’s als aan particulieren. 
Zij is gekend voor haar kwaliteitsvolle dienstverlening. 
Bedrijven mogen rekenen op een snelle adviesverlening. Tijdens haar carrière specialiseerde Nesrin zich in contractenrecht, arbeidsrecht, sociaal recht, handelsrecht, … Ze spreekt Nederlands, Turks, Frans & Duits.

Lees meer
nesrin.coskun@darwin-law.be

advocaat NESRIN COŞKUN darwin law