TIM SALEMBIER

Meester Tim SALEMBIER behaalde in 2013 zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Gent met als Masterproef “De aansprakelijkheid van de architect in het kader van een vennootschap”. In datzelfde jaar sloot meester Tim SALEMBIER zich aan bij de Antwerpse Balie. In 2017 behaalde meester Tim SALEMBIER het certificaat “Cassatieprocedure in Strafzaken”. Sedert oktober 2017 is meester Tim SALEMBIER eveneens lid van de Balie te Dendermonde en houdt hij bijkantoor te Tielrode met als doel de bereikbaarheid voor de cliënt te optimaliseren en een flexibelere service te verlenen.

CONTACTEER
TIM SALEMBIER
tim.salembier@darwin-law.be