KRISTOF BOSSUYT

Kristof BOSSUYT behaalde zijn diploma rechten aan de UA in 2002, waarna hij startte aan de Balie te Antwerpen. In de periode 2003-2009 was hij werkzaam op het federaal niveau. Sedert 2006 Districtsraadslid van Wilrijk, sedert 2013 Districtsburgemeester. In 2007 werd hij o.m. actief als bestuurder van de RvB van de intercommunale Integan, in 2013 als bestuurder en 1ste ondervoorzitter van de intercommunale ISVAG. Van 01.01.2010 was K.Bossuyt actief bij Lawcity.be, Selexi.be, Strada Legale en sedert 01.01.2018 heeft K. BOSSUYT een associatie opgestart met o.a. als partners Benjamin DE ROECK en Roel COVELIERS,…

CONTACTEER
KRISTOF BOSSUYT
kristof.bossuyt@darwin-law.be